Đăng nhập
Xem nhiều thông tin hơn

Không có sản phẩm trong giỏ hàng

Hướng dẫn kích hoạt Premium cho tài khoản Spotify

Hướng dẫn kích hoạt Premium tài khoản Spotify tại DC Store

Bước 1: Truy cập vào trang vào trang https://upgrader.shop/


Bước 2: Nhập email và mật khẩu của bạn rồi nhấn Upgrade. Lưu ý chỉ có tài khoản đăng nhập bằng mail mới có thể kích hoạt.


Bước 3: Thông báo thành công sẽ hiện ra như sau