Đăng nhập
Xem nhiều thông tin hơn

Không có sản phẩm trong giỏ hàng

Hướng dẫn nhập code Adobe

Bước 1: Bạn truy cập trang https://redeem.adobe.com Đăng nhập tài khoản Adob, nếu chưa có tài khoản thì bạn tạo luôn ở đó.


Bước 2: Điền code và  Nhấn "Redeem" 


Bước 3: Đăng nhập tài khoản vừa kích hoạt vào app của bạn