Đăng nhập
Xem nhiều thông tin hơn

Không có sản phẩm trong giỏ hàng

Hướng dẫn nhập code Google Play

Hướng dẫn nhập code Google Play


Bước 1: Truy cập trang https://play.google.com/ và đăng nhập tài khoản Google của bạn

Bước 2: Ở cột bên trái chọn nút "Đổi"


Bước 3: Nhập code Google Play Gift Card của bạn vào rồi nhấn nút Đổi