Đăng nhập
Xem nhiều thông tin hơn

Không có sản phẩm trong giỏ hàng

Hướng dẫn nhập code iTunes (US)

Hướng dẫn nhập code iTunes (US)

Bước 1: Tải app iTunes cho PC/MAC, sau đó vào phần Account => Sign in để đăng nhập tài khoản 

Bước 2: Sau khi đăng nhập chọn Account => Redeem 

Bước 3:  Điền code iTunes của bạn vào rồi nhấn Redeem