Đăng nhập
Xem nhiều thông tin hơn

Không có sản phẩm trong giỏ hàng

Hướng dẫn nhập code Steam wallet

HƯỚNG DẪN NHẬP CODE STEAM WALLET

Bước 1: Đăng nhập vào Steam và chọn Games => Redeem a Steam Wallet Code


Bước 2: Điền code steam wallet của bạn vào rồi nhấn Continute


Bước 3: Điền thông tin địa chỉ, ô Zip/Portal code bạn có thể điền 70000