Đăng nhập
Xem nhiều thông tin hơn

Không có sản phẩm trong giỏ hàng

iTunes Gift Card 5 USD (US)

120.000 VNĐ (Hết hàng)

Lưu ý: Tài khoản iTunes của bạn phải ở Region US

Mã sản phẩm: itune 5 Category: Clothings

iTunes Gift Card dùng để làm gì?

iTunes Gift Card dùng để nạp tiền vào tài khoản iTunes và thanh toán các ứng dụng, nạp game, sách … trên Itunes Store

Thanh toán xong thì làm sao để nhận hàng?

Sau khi thanh toán bạn sẽ nhận được  code iTunes dùng để nạp vào tài khoản của bạn.